Certifikaty - DD centrum

DD Centrum
Přejít na obsah
DD Centrum
Kontakt - QR kód
Tel: +420 606433245
Moje psychoterapeutické vzdělání, výcviky a kurzy
2022 - Sexualita lidi se zdravotním postižením I.
2022 - Specifika chování osob s poruchami attachmentu
2022 - Konstruktivní přístup k řešení konfliktů
2021 - Manipulace a jak s ní pracovat
2021 - Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra
2021 - Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
2020 - Základy leader shipu v sociálních službách
2019 - Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží
2019 - Péče o ohrožené děti - pohled různých profesí II.
2018 - Péče o ohrožené dětí -  pohled různých profesí
2018 - Instep Academy - Trauma a traumatická krize
2018 - 57. AT konference Psychiatrické společnosti a návykové nemoci ČLS JEP
2017 - Komplexní vzdělávací program v psychoterapii
2017 - 5. česká konference Gestalt psychoterapie
2017 - Konference pracovníků terapeutických komunit
2016 - X. adiktologická konference Jihočeského kraje
2016 - Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb
2015 - II. konference pracovníků terapeutických komunit
2015 - Úvod do efektivní komunikace
2014 - Žena a drogová závislost - problematika Gender
2014 - Česká asociace adiktologů
2014 - Základy arteterapie v pomáhajících profesích
2014 - 53. AT konference Psychiatrické společnosti a návykové nemoci ČLS JEP
2014 - Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití
2014 - 2. Česko-Slovenská konference Gestalt psychoterapie
2013 - 52. AT konference Psychiatrické společnosti a návykové nemoci ČLS JEP
2013 - Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta
2013 - Zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese
2012 - Kontrakt a individuální plánování
2010 - Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta
Návrat na obsah